Vi anpassar städningen efter Er verksamhet?
  JANEJVET EJ

  Utförs städningen enligt Era önskemål?
  JANEJVET EJ

  Utföres städningen enligt städinstruktioner?
  JANEJVET EJ

  Utföres kvalitetskontroller enligt Era önskemål?
  JANEJVET EJ

  Upplever Ni att arbetsledningen är alltid tillgänglig för Era frågor och beställningar?
  JANEJVET EJ

  Upplever Ni att städpersonalen är kompetent, tillmötesgående och hjälpsam?
  JANEJVET EJ

  Känner du till att Svea Städ AB är kvalitet och miljö certifierat enligt ISO 9000 och ISO 14001?
  JANEJVET EJ

  Är det viktigt för Er som kund att Svea Städ AB tillhandahålla dessa certifikat enligt ISO 9000 och ISO 14001?
  JANEJVET EJ

  Är Ert företag certifierat enligt någon ISO?
  JANEJVET EJ

  Företag:

  Kontaktperson (required)

  E-post: (required)

  Your Message

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.