OM AMAXI

Amaxi AB bildades mars 2015 och övertog i oktober 2019 hela verksamheten som bedrivits av Svea Städ AB.

Ledningen har lång erfarenhet från städbranschen Amaxi AB är ett familjeägt företag.

Amaxi AB är medlem i ALMEGA, Svenskt Näringsliv. Företaget har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och kommunal.

Verksamheten inriktad på allt inom lokalvård i Mälardalen.

Godkänd för F-skatt

Affärsidé

AMAXI utför lokalvård och kompletterande tjänster till företag och förvaltningar inom Storstockholm med höga miljö- och kvalitetskrav.

Information om Utbildning

Går till såhär: Personalpolicyn bygger på kompetensutveckling och miljöansvar. En särskild utbildningsplan finns för företaget där vi har utbildning i städmaskiner, metoder och städkemikalier tillsammans med leverantörer.

Vi har tagit ett eget ansvar genom att starta en språkutbildning för de anställda som leder till bättre integration i samhället. Se utdrag ur DN. Undervisningen leds av en språkvetare som tidigare undervisat i SFI – Svenska för invandrare. Personalen är mycket stolta och positiva till undervisningen och upplever en stor samhörighet när de träffas på utbildningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.