VERKSAMHETSPOLICY

AMAXI AB verkar för ett långsiktigt och hållbart samhälle genom att erbjuda tjänster inom lokalvården som infriar krav och förväntningarna hos våra kunder med hänsyn till både människa och miljö.

Detta gör vi genom att:

  • Erbjuda tjänster som möter och helst uppfyller kundernas krav och förväntningar inkl.miljökrav, så att varje uppdrag blir en referens för fortsatta affärer.
  • Uppfylla avtal, lagar som berör vår verksamhet och vår miljöpåverkan, berörda föreskrifter och andra krav
  • Väga in miljöaspekter på ett strukturerat, systematisk sätt i vårt arbete och vår kommunikation med kunderna.
  • Förebygga förorening bl a genom att använda miljömärkta rengöringsmedel, minimera energianvändning och transporter samt i samarbete med kunder verka för att restprodukter återanvänds.
  • Erbjuda fullservicekoncept som ger ökad kundnytta och gynnar kretsloppet, t.ex. källsortering av sopor, energisparåtgärder, reffilsystem samt återvinning av papper och kartong.
  • Ha en hög kompetens hos personalen, så att de känner till kundernas krav, hur kemikalierna fungerar, doseras och hur miljön påverkas.
  • Ständigt förbättra oss genom att vara tillgängliga, snabba, miljömedvetna och lyhörda för kundernas önskemål.

branding3

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.