OM AMAXI

Amaxi AB bildades mars 2015 och övertog i oktober 2019 hela verksamheten som bedrivits av Svea Städ AB.

Ledningen har lång erfarenhet från städbranschen Amaxi AB är ett familjeägt företag.

Amaxi AB är medlem i ALMEGA, Svenskt Näringsliv. Företaget har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och kommunal.

Verksamheten inriktad på allt inom lokalvård i Mälardalen.

Godkänd för F-skatt

Affärsidé

AMAXI utför lokalvård och kompletterande tjänster till företag och förvaltningar inom Storstockholm med höga miljö- och kvalitetskrav.

Information om Utbildning

Går till såhär: Personalpolicyn bygger på kompetensutveckling och miljöansvar. En särskild utbildningsplan finns för företaget där vi har utbildning i städmaskiner, metoder och städkemikalier tillsammans med leverantörer.

Vi har tagit ett eget ansvar genom att starta en språkutbildning för de anställda som leder till bättre integration i samhället. Se utdrag ur DN. Undervisningen leds av en språkvetare som tidigare undervisat i SFI – Svenska för invandrare. Personalen är mycket stolta och positiva till undervisningen och upplever en stor samhörighet när de träffas på utbildningen.