Miljötänkande

Miljötänkande

 

Detta gör vi genom att:

  • Erbjuda tjänster som möter och helst överträffar kundernas krav och förväntningar inkl.miljökrav, så att varje uppdrag blir en referens för fortsatta affärer.
  • Uppfylla avtal och lagar samt sträva efter att överträffa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav
  • Väga in miljöaspekter på ett strukturerat, systematisk sätt i vårt arbete och vår kommunikation med kunderna.
  • Förebygga förorening bl a genom att använda miljömärkta rengöringsmedel, minimera energianvändning och transporter samt i samarbete med kunder verka för att restprodukter årteranvänds.
  • Erbjuda fullservicekoncept som ger ökad kundnytta och gynnar kretsloppet. t.ex. källsortering av sopor, energisparåtgärder, reffilsystem samt återvinning av papper och kartong.
  • Ha en hög kompetens hos personalen, så att de känner till kundernas krav, hur kemikalierna fungerar, doseras och hur miljön påverkas.
  • Ständigt förbättra oss genom att vara tillgängliga, snabba, miljömedvetna och lyhörda för kundernas önskemål.

Älvsjö den 24 november 2008

George Tsiouras – VD

 branding2

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.